Maoin 1 w/ Punnan 2-Pack

MAOIN 1 GAEILGE NA SRAITHE SÓISEARAÍ DON CHÉAD BHLIAIN

 • Is téacsleabhar cruthaitheach, nua-aimseartha, ildaite é Maoin 1 do dhaltaí na chéad bhliana.
 • Tugtar mórán deiseanna do na daltaí saothar dá gcuid féin a chruthú agus a mbuanna éagsúla a léiriú i modhanna difriúla tríd an téacsleabhar agus tríd an bPunann.
 • Clúdóidh na daltaí samplaí den litríocht ón Liosta Molta de Théacsanna Cuí don Chéad Bhliain T2 ar bhealach cruthaitheach agus cuimsitheach.
 • Dírítear ar an bhfeasacht teanga i ngach aonad.
 • Dírítear aird na ndaltaí ar an gcultúr Gaelach i ngach aonad.
 • cleachtaí athbhreithnithe agdszdeireadh gach aonaid.
 • Tá breis is 100 rian cluastuisceana san áireamh.
 • eochairfhreagra sa Leabhar acmhainní don Mhúinteoir don chuid is mó de na gníomhaíochtaí.

 

MO PHUNANN

 • Léiríonn na daltaí eochairscileanna ar nós féinbhainistíochta, obair foirne agus cruthaitheachta.
 • Bíonn na daltaí ag plé lena bhfoghlaim teanga agus ag machnamh uirthi.
 • Léiríonn daltaí feasacht teanga agus chultúrtha.
 • Cuireann na daltaí bailiúchán saothar i dtoll a chéile a thaispeánann a gcuid éachtaí foghlama teanga, le tacaíocht ó fhianaise shoiléir foghlama.

Additional material

Additional material for students.

resource

Additional grammar

Additional grammar for students.

resource

Schemes of work

Schemes of work for teachers.

resource
Irish culture
Focus on Irish culture in every chapter.
Review exercises
Review exercises are at the end of each unit.
Listening comprehension
Over 100 listening comprehension tracks are included.