Maoin 1 Mo Phunann

Maoin 1 Mo Phunann

Comhleabhar atá sa téacs Mo Phunann a ghabhann leis an téacsleabhar Maoin 1. Cuimsíonn Mo Phunann (Maoin 1) níos mó ná caoga gníomhaíocht phunann teanga i bhformáidí éagsúla, lena n-áirítear postálacha blag, ríomhphoist, póstaeir, iontrálacha dialainne, físeáin, ábhar taifeadta agus tascanna cumarsáideacha.

  • Léiríonn na daltaí eochairscileanna ar nós féinbhainistíochta, obair foirne agus cruthaitheachta.
  • Bíonn na daltaí ag plé lena bhfoghlaim teanga agus ag machnamh uirthi.
  • Léiríonn daltaí feasacht teanga agus feasacht chultúrtha.
  • Cuireann na daltaí bailiúchán saothar i dtoll a chéile a thaispeánann a gcuid éachtaí foghlama teanga, le tacaíocht ó fhianaise shoiléir foghlama.