Gaelsaol

Díríonn Gaelsaol san Idirbhliain ar scileanna cuimsitheacha teanga a fhorbairt sna daltaí ar bhealach nua-aoiseach, gníomhach, taitneamhach a chothóidh dúil is misneach iontu an Ghaeilge a úsáid.

 • Béim Nua ar Labhairt na Gaeilge: deiseanna cainte fite fuaite tríd an leabhar maraon le boscaí foclóra, cluichí is rólghlacadh a thugann cabhair is spreagadh do dhaltaí an teanga a labhairt.
 • Ceachtanna Cluastuisceana bunaithe ar Thaithí Oibre, Obair Dheonach agus Dhúshlán Gaisce idir eile.
 • Léamhthuiscintí Nua-Scríofa bunaithe ar ábhair spéise dhéagóirí agus ábhar na hIdirbhliana le ceachtanna foclóra is gramadaí ceangailte leo.
 • Scríobh na Teanga: tuíteanna, téacsanna, ríomhphoist, scéalta, dánta.
 • Blúiríní de Stair na Gaeilge fite fuaite go nádúrtha tríd an leabhar.
 • Bun-Riachtanais Ghramadaí: Aimsirí na mBriathra, Réamhfhocail, An Chopail Is, An tAlt, Aidiachtaí, Inscne Ainmfhocal agus An Síneadh Fada.
 • Sraitheanna Pictiúr chun daltaí a chur ag caint is ag cumadh.
 • Prós, Filíocht, is Scannán 
 • Tionscnaimh is Taighde bunaithe ar chultúr is stair na Gaeilge agus an Ghaeilge i saol an lae inniu.
 • Gníomhartha Nua-Aoiseacha: dréimirí focal, tx caint, puzail agus liricí RAP idir eile, chun spraoi a bhaint as an teanga ar bhealach nua-aimseartha.
 • Tagairtí d’Acmhainní agus d’Imeachtaí ar Líne 
 • Leathanach Féin-Scrúdaithe ag deireadh gach caibidle.
 • Moltaí do Sheachtain na Gaeilge 

Audio files

Audio files available for students and teachers.

resource

Solutions

Solutions to exercises available to teachers.

resource
Sraitheanna Pictiúr
Sraitheanna Pictiúr chun daltaí a chur ag caint is ag cumadh.
Léamhthuiscintí Nua-Scríofa
Léamhthuiscintí Nua-Scríofa bunaithe ar ábhair spéise dhéagóirí agus ábhar na hIdirbhliana le ceachtanna foclóra is gramadaí ceangailte leo.
An Táin
An Táin